Chihuahuan rotumääritelmä

 
     
     
 

Alkuperämaa: Meksiko
Ryhmä: 9
FCI:n numero: 218
Hyväksytty: FCI 11.5.1998
SKL-FKK 16.11.2002

Käyttötarkoitus: Seurakoira

Lyhyt historiaosuus:
Chihuahuaa pidetään maailman pienimpänä koirarotuna. Se on saanut nimensä Meksikon suurimman maakunnan mukaan. Rodun oletetaan kehittyneen tolteekki-intiaanien pyydystämistä ja kesyttämistä villeistä koirista. Kaupunkiarkkitehtuurissa on käytetty koristeina Tulassa eläneiden pienten techichi-rotuna tunnettujen kääpiökoirien patsaita, jotka muistuttavat suuresti tämän päivän chihuahuaa.

Yleisvaikutelma:
Tiivisrakenteinen. Erittäin tärkeitä ominaispiirteitä ovat omenanmuotoinen kallo ja kohtalaisen pitkä, hyvin korkea-asentoinen häntä. Se joko kaartuu tai muodostaa puoliympyrän hännänpään osoittaessa lannetta kohti.

Tärkeitä mittasuhteita:
Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. Lähes neliömäinen runko on toivottava etenkin uroksilla, nartut voivat olla hieman pitempiä.

Käyttäytyminen / Luonne:
Vilkas, tarkkaavainen, eloisa ja hyvin rohkea.


Pää

Kallo-osa:
Hyvin pyöreä ja omenanmuotoinen (rodun erityispiirre). Kallossa voi olla pieni aukile.
Otsapenger: Selvä, syvä ja leveä, koska otsa kaareutuu kuonon tyven yli sivusta katsottuna.
Kirsu: Kohtalaisen lyhyt ja hieman ylöspäin kääntynyt. Kaikki värit ovat sallittuja.
Kuono-osa: Lyhyt ja sivulta katsottuna suora, tyvestään leveä ja kirsua kohti kapeneva.
Huulet: Kuivat ja tiiviit.
Leuat / purenta: Leikkaava tai tasapurenta. Sekä ylä- tai alapurenta että epämuodostunut ylä- tai alaleuka ovat vakavia virheitä.
Posket: Hieman erottuvat ja hyvin kuivat.
Silmät: Suuret ja pyöreähköt, hyvin ilmeikkäät, eivät ulkonevat, erittäin tummat. Vaaleat silmät ovat sallitut, mutta eivät toivotut.
Korvat: Suuret, pystyt ja vailla laskoksia. Tyvestään leveät, kapenevat vähitellen kohti hieman pyöristynyttä kärkeä. Levossa korvat ovat viistoasentoiset muodostaen vaakatasoon nähden 45°:n kulman.

Kaula:
Hieman kaareva, keskipitkä, uroksilla voimakkaampi kuin nartuilla, ei löysää kaulanahkaa. Pitkäkarvaisella muunnoksella muuta karvapeitettä runsaampi kaulus on erittäin toivottava.

Runko: Tiivis- ja hyvärakenteinen.
Ylälinja:Suora.
Säkä: Vain hieman erottuva.
Selkä: Lyhyt ja kiinteä.
Lanne: Voimakaslihaksinen.
Lantio: Leveä ja voimakas, ei jyrkkä.
Rintakehä: Leveä ja syvä, mutta ei tynnyrimäinen, edestä katsottuna hyvin tilava, mutta ei liioiteltu. Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Sivusta katsottuna rintakehä ulottuu kyynärpäiden tasolle.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on selvästi kohoava. Löysä vatsanahka on sallittu, mutta ei toivottava.

Häntä:
Kohtalaisen pitkä, ylös kiinnittynyt, tyvestään leveä ja vähitellen hännänpäätä kohti kapeneva. Hännän asento on rodulle tunnusomainen erityispiirre: se joko kaartuu pystyyn tai muodostaa puoliympyrän hännänpään osoittaessa lannetta kohti. Hännän karvoitus on muunnoksesta riippuen samanlaista kuin rungossa. Pitkäkarvaisen muunnoksen häntä on viuhkamainen. Lepoasennossa häntä riippuu hieman kaartuneena.

Raajat

Eturaajat

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat, riittävän pitkät ja muodostavat edestä katsottuna kyynärpäiden kanssa suoran linjan. Sivulta katsottuna ne ovat pystysuorat.
Lavat: Kuivat ja kohtalaisen lihaksikkaat; lavan ja olkavarren välinen kulmaus on hyvä.
Kyynärpäät: Kiinteät, tiiviisti rungon myötäiset ja vapaasti liikkuvat.
Ranteet: Vahvat ja joustavat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Käpälät: Hyvin pienet ja soikeat. Varpaat ovat selvästi erillään toisistaan, mutta käpälät ovat kuitenkin tiiviit (eivät ns. jäniksen- eivätkä kissankäpälät). Kynnet ovat erityisen kaarevat ja kohtalaisen pitkät. Päkiät ovat hyvin kehittyneet ja hyvin joustavat

Takaraajat

Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja pitkäluiset, pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Lonkat, polvet ja kintereet ovat hyvin kulmautuneet ja tasapainossa etukulmausten kanssa.
Kintereet: Lyhyet; jänteet ovat hyvin kehittyneet. Takaa katsottuna kintereet ovat kaukana toisistaan, suorat ja yhdensuuntaiset.
Käpälät: Kuten etukäpälät. Kannukset tulee poistaa.

Liikkeet:
Askeleet ovat pitkät, joustavat, reippaat ja eloisat; takaraajoissa on hyvä työntö ja eturaajoissa hyvä ulottuvuus. Takaa katsottuna kintereiden tulee pysyä lähes samassa linjassa eturaajojen kanssa niin, että takakäpälä astuu etukäpälän jättämään jälkeen. Nopeuden lisääntyessä käpälät lähestyvät rungon keskiviivaa (yksijälkisyys). Liikkeet ovat joustavat, vapaat ja vaivattomat, pää on pystyssä ja selkä kiinteä.

Nahka: Kauttaaltaan sileä ja joustava.

Karvapeite

Karva: Kaksi karvanlaatumuunnosta

Lyhytkarvainen:
Karva on lyhyttä, kauttaaltaan rungonmyötäistä, kiiltävää ja pehmeää. Karva on hieman pitempää, jos koiralla on aluskarvaa. Kurkussa ja vatsassa karva saa olla niukempaa. Se on pitempää niskassa ja hännässä, lyhyttä naamassa ja korvissa. Karvattomuutta ei hyväksytä.
Pitkäkarvainen:
Karvan tulee olla hienolaatuista ja silkkistä, sileää tai hieman laineikasta. Aluskarva ei saa olla liian tiheää. Karva on selvästi pitempää ja muodostaa hapsut korvissa, niskassa, raajojen takaosassa, käpälissä ja hännässä. Karva ei saa olla pitkää ja laskeutuvaa kuten maltankoiralla.

Väri: Kaikki värit, värisävyt ja väriyhdistelmät ovat sallittuja.

Koko ja paino

Paino: Chihuahuan koko määritellään ainoastaan painon mukaan. Paino on 500 g – 3 kg,
mieluiten 1 – 2 kg. Yli 3 kg:n paino on hylkäävä virhe.

Virheet:
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Kapea kallo, pitkä kuono-osa; ylä- tai alapurenta; hammaspuutokset, kaksinkertaiset hampaat; epämuodostuneet leuat; syvällä sijaitsevat, pienet tai ulkonevat silmät; liian teräväkärkiset korvat; lyhyt kaula; pitkä runko; notko tai köyry selkä; luisu lantio; kapea rinta, litteä rintakehä; väärin kiinnittynyt, kierteinen tai lyhyt häntä; lyhyet raajat; ulkonevat kyynärpäät; ahdas takaosa; polvilumpion sijoiltaanmeno.

Hylkäävät virheet:
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet; hontelo, liian kevyt, pitkärunkoinen ja kaurismainen yleisvaikutelma; riippuvat tai lyhyet korvat; erittäin pitkä runko; hännän puuttuminen; pitkäkarvaisella muunnoksella hyvin pitkä, ohut ja laskeutuva karvapeite (kuten maltankoiralla); lyhytkarvaisella muunnoksella karvattomuus; yli 3 kg:n paino.

HUOM !
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.